ΔΕΥ-ΠΑΡ9:00 - 21:00Καλέστε μας210 721 8111

AMH ΚΑΙ ΩΟΘΗΚΕΣ

Η ΑΜΗ (Anti-Mullerian hormone) είναι μια ορμόνη που παράγεται από τις ωοθήκες, μετριέται στο περιφερικό αίμα μετά από απλή αιμοληψία και χρησιμοποιείται ως βιοχημικός δείκτης των εφεδρειών των ωοθηκών μιας γυναίκας καθώς και πρόγνωσης πιθανότητας επιτυχίας θεραπειών υποβοηθούμενης αναπαραγωγής και γέννησης υγιούς μωρού μετά από χρήση των δικών της ωαρίων.

AMH ΚΑΙ ΩΟΘΗΚΕΣ

Title:

Description:

AMH ΚΑΙ ΩΟΘΗΚΕΣ

Η ΑΜΗ (Anti-Mullerian hormone) είναι μια ορμόνη που παράγεται από τις ωοθήκες, μετριέται στο περιφερικό αίμα μετά από απλή αιμοληψία και χρησιμοποιείται ως βιοχημικός δείκτης των εφεδρειών των ωοθηκών μιας γυναίκας καθώς και πρόγνωσης πιθανότητας επιτυχίας θεραπειών υποβοηθούμενης αναπαραγωγής και γέννησης υγιούς μωρού μετά από χρήση των δικών της ωαρίων.

Η ΑΜΗ (Anti-Mullerian hormone) είναι μια ορμόνη που παράγεται από τις ωοθήκες, μετριέται στο περιφερικό αίμα μετά από απλή αιμοληψία και χρησιμοποιείται ως βιοχημικός δείκτης των εφεδρειών των ωοθηκών μιας γυναίκας καθώς και πρόγνωσης πιθανότητας επιτυχίας θεραπειών υποβοηθούμενης αναπαραγωγής και γέννησης υγιούς μωρού μετά από χρήση των δικών της ωαρίων.

Για να κατανοήσουμε το μηχανισμό παραγωγής και δράσης της ΑΜΗ θα πρέπει να πούμε δυο λόγια για την φυσιολογική λειτουργία και τη γένεση των ωοθυλακίων. Ήδη από τις πρώτες εβδομάδες της ζωής του θήλεος εμβρύου αρχίζει η δημιουργία των πρωτογενών ωοθυλακίων και γύρω στις 20 εβδομάδες τα πρωτογενή ωοθυλάκια αριθμούνται σε αρκετά εκατομμύρια. Κάθε ωάριο (αυγό) περιβάλλεται από μια ομάδα κυττάρων που ονομάζονται κοκκώδη κύτταρα και όλο αυτό το σύμπλεγμα αποτελεί το ωοθυλάκιο. Ωστόσο, μετά τις 20 εβδομάδες περίπου όπου και το μέγιστο του αριθμού αυτών (4-6 εκατομμύρια) αρχίζει η σταδιακή εκφύλιση τους που θα ολοκληρωθεί 5 περίπου δεκαετίες αργότερα με την εμμηνόπαυση.

Η ΑΜΗ μειώνεται φυσιολογικά με την ηλικία της γυναίκας καθώς μειώνεται λόγω εκφύλισης, ο αριθμός των πρωτογενών και ώριμων ωοθυλακίων, στα κοκκώδη κύτταρα των οποίων παράγεται η ΑΜΗ.

Ηλικιακό group 10η εκατοστιαία θέση 50η εκατοστιαία θέση
18-25 1,10 ng/dl 3,60
26-30 1,10 3,20
31-35 0,52 2,10
36-40 0,20 1,50
41-42 0,10 0,80
>42 0,09 0,50

Η μέτρηση της ΑΜΗ χρησιμοποιείται κατά κόρον από τους επαγγελματίες της υποβοηθούμενης αναπαραγωγής τόσο ως προγνωστικός παράγων της επιτυχίας της IVF όσο και σαν παράγοντας τροποποίησης της χορηγούμενης αγωγής ή επιλογής πρωτοκόλλου, παρότι δεν υπάρχει σαφής κατευθυντήρια οδηγία.

Σε μια πρόσφατη μελέτη που δημοσιεύτηκε στο Journal of Gynecology Obstetrics and Human Reproduction αναλύθηκαν 1803 κύκλοι IVF/ICSI και βρέθηκε ότι όταν υπάρχει δυσαρμονία μεταξύ των τιμών FSH και AMH, μεγαλύτερη στατιστική σημασία είχε η χαμηλή τιμή της ΑΜΗ, παρά η αυξημένη της FSH ως προς τα ποσοστά επίτευξης εγκυμοσύνης και αριθμού γεννήσεων.

Τα χαμηλά επίπεδα της ΑΜΗ σχετίζονται τόσο με πρόβλημα στο αριθμό όσο και στην ποιότητα των εναπομεινάντων ωοθυλακίων άρα και ωαρίων. Τα επίπεδα της ΑΜΗ είναι σταθερά κατά τη διάρκεια του κύκλου, άρα μπορούν να μετρηθούν οποιαδήποτε μέρα.

Category
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
Year

© 2022 Dimitrios Traxanas, All Rights Reserved.a