ΔΕΥ-ΠΑΡ9:00 - 21:00Καλέστε μας210 721 8111

Εκτίμηση Γυναικολογικών χειρουργείων

Κύριο μέλημα και βασική επιδίωξη του ιατρείου είναι η σωστή και τεκμηριωμένη προεγχειρητική εκτίμηση και λήψη χειρουργικών αποφάσεων.

Εκτίμηση Γυναικολογικών χειρουργείων

Title:

Description:

Εκτίμηση Γυναικολογικών χειρουργείων

Κύριο μέλημα και βασική επιδίωξη του ιατρείου είναι η σωστή και τεκμηριωμένη προεγχειρητική εκτίμηση και λήψη χειρουργικών αποφάσεων.

Κύριο μέλημα και βασική επιδίωξη του ιατρείου είναι η σωστή και τεκμηριωμένη προεγχειρητική εκτίμηση και λήψη χειρουργικών αποφάσεων.

Η εκτίμηση ακολουθεί ένα προσεκτικό και λεπτομερή προεγχειρητικό έλεγχο και εξατομικευμένη ανάλυση της ασθενούς που πρόκειται να χειρουργηθεί με βάση τα:

  • ιστορικό
  • ηλικία
  • γυναικολογική εξέταση
  • παρακλινικές εξετάσεις
  • απεικονιστικό έλεγχο

 

Αλλά ακόμα και τις επιθυμίες και εξατομικευμένες ανάγκες της γυναίκας. Ενδελεχής είναι και η αναζήτηση, συζήτηση και στάθμιση των ενδεχόμενων κινδύνων και ρίσκων που εκ των πραγμάτων συνεπάγεται κάθε μικρή, μεσαία η μεγάλη χειρουργική επέμβαση.

Οι πιο συνηθισμένες ενδείξεις για χειρουργική επέμβαση και αντίστοιχες επεμβάσεις αφορούν πιο συχνά σε:

  1. παθήσεις ωοθηκών και εξαρτημάτων: Κύστεις, όγκοι, ενδομητρίωσή, υδροσάλπιγγες και άλλες παθήσεις των σαλπίγγων, σύμφυσης, υπογονιμότητα.
  2. παθήσεις μήτρας : Ινομυώματα και άλλοι καλοήθεις όγκοι, αδενωμύωση, καρκίνος μήτρας, λεμφαδενικός καθαρισμός, υστερεκτομή ολική ή υφολική.
  3. παθήσεις μαστών όπως ινοαδενώματα, καλοήθεις όγκοι, καρκίνος μαστού και επεμβάσεις όπως μαστεκτομή, ογκεκτομή, λεμφαδενικός καθαρισμός, επικουρική θεραπεία σε συνεργασία με γιατρούς ογκολόγους.
  4. παθήσεις του τραχήλου: κολποσκοπικός έλεγχος, βιοψία τραχήλου είτε με τεμάχιο ιστού είτε με loop, καυτηριασμός / λέιζερ / κρυοπηξία τραχήλου σε περιπτώσεις τραχηλίτιδας η ενδοεπιθηλιακής τραχηλικής δυσπλασίας (CIΝ), κωνοειδής εκτομή τραχήλου /τραχηλεκτομή σε καρκίνο τραχήλου μήτρας, όπως επίσης και υστερεκτομή ολική ή ριζική σε συνδυασμό με λεμφαδενικό καθαρισμό επίσης σε περιπτώσεις κακοήθειας.

 

Όλες οι παραπάνω ενδείξεις καθώς και άλλες, εκτιμούνται και σταθμίζονται προσεκτικά και ενδελεχώς στην βάση όφελος /κίνδυνος , καθώς όπως αναφέρθηκε σε κάθε χειρουργείο ακόμα και στα πιο μικρά ενυπάρχουν έστω σπανιότατοι κίνδυνοι επιπλοκών είτε από την αναισθησία, είτε χειρουργικών επιπλοκών.

Με βάση όλα τα παραπάνω και κυρίως έπειτα από εξατομίκευση των ενδείξεων και επιστημονικών δεδομένων στην βάση της ηλικίας, ιστορικού, πεποιθήσεων και επιθυμίας της γυναίκας και κυρίως έπειτα από εκτενή και ενδελεχή ενημέρωση και συζήτηση με την ασθενή και το περιβάλλον που εκείνη επιλέγει κάθε φορά, λαμβάνεται πιστεύουμε η προσφορότερη και ασφαλέστερη απόφαση για υην καταλληλότερη κατά περίπτωση αντιμετώπιση του χειρουργικού προβλήματος επ’ωφελείας της ασθενούς.

Year

© 2022 Dimitrios Traxanas, All Rights Reserved.a